8. Marmara Pediatri Kongresi

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

8. Marmara Pediatri Kongresinin düzenlenme aşamasında karşı karşıya kaldığımız pandemi koşulları yüzyüze toplantıların yapılamaması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Artan olgu sayıları, hekimlerin maruz kaldığı yoğun çalışma koşulları da göz önüne alınarak kongremiz Dijital ortamda gerçekleştirilmiştir. Sanal ortamda toplantı düzenlemenin kendine özgü zorlukları olsa da, mesafelerin ortadan kalkmış olması başka fırsatların da doğmasına neden olmuş, kongremiz bu yıl uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilme olanağı bulmuştur.

Pandemi koşulları biz pediatristler ve genelde tüm insanlık için olağanüstü koşulların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle kongremizin ana teması “Olağanüstü Koşullarda Çocuk Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Hem pandeminin çocuk sağlığı üzerine etkileri, bunlarla başa çıkma yöntemleri ve deneyimlerimiz, hem de pandemi koşulları sürerken önceden de var olan, bilinen sağlık sorunlarının üstesinden gelme çabamız geçtiğimiz yıl içinde ana gündemimiz olmuştur. Kongre süresince bu deneyimlerimizin sonuçları alanında uzman hekimler tarafından ayrıntısı ile tartışılacaktır.

Yoğun ve zorlu çalışma koşullarına rağmen, ülkemiz hekimleri bilim üretme çabalarına da devam etmişler ve kongremize pek çok merkezden çok sayıda bildiri gönderilmiştir. Sayısının beklenenden fazla olması nedeni ile programın izin verdiği sayıda bildiri sözlü sunum olarak kabul edilmiş, diğerlerine de poster olarak sunum şansı verilmiştir.

Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Daha olağan koşullarda gerçekleştireceğimiz yeni kongrelerimizde bir araya gelebilmek dileğiyle,

Saygılarımızla,


Düzenleme kurulu adına;

Prof. Dr. Figen Akalın
Marmara Pediatri Derneği Başkanı
8. Marmara Pediatri Kongresi Başkanı

8. Marmara Pediatri Kongresi

Kurullar

Marmara Pediatri Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Figen Akalın

Başkan Yardımcısı
Perran Boran

Genel Sekreter
Elif Karakoç Aydıner

Sayman
Bülent Karadağ

Üye
İbrahim Gökçe

Kongre Düzenleme Kurulu

Figen Akalın
Perran Boran
Elif Karakoç Aydıner
Bülent Karadağ
İbrahim Gökçe

Bilimsel Kurul

Kongre Başkanı
Figen Akalın

Bilimsel Kurul Başkanı
Perran Boran

Bilimsel Kurul

Figen Akalın
Harika Alpay
Elif Aydıner
Safa Barış
Abdullah Bereket
Hülya Selva Bilgen
Perran Boran
Serap Demircioğlu
Ömer Doğru
Nurşah Eker
Huriye Nursel Elçioğlu
Ela Eralp
Deniz Ertem Şahinoğlu

İbrahim Gökçe
Yasemin Gökdemir
Tülay Güran
Bülent Taner Karadağ
Eda Kepenekli
Ahmet Koç
Aslı Memişoğlu
Eren Özek
Ahmet Oğuzhan Özen
Makbule Nilüfer Öztürk
Burcu Öztürk Hişmi
Berna Şaylan Çevik
Ayşe Gülnur Tokuç
Engin Tutar
Dilşad Türkdoğan
Olcay Ünver
Nurdan Yıldız

Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

8. Marmara Pediatri Kongresi

Genel Bilgiler

Uluslararası Katılımlı 8. Marmara Pediatri Kongresi 20-21 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe’dir.

Kongre web sitesinde ve dernek web sitesinde pdf olarak paylaşılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği kongremize Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir.

Kongre boyunca katılımcı firmalar ürünlerini online platformda kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı kongre boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

8. Marmara Pediatri Kongresi

Kayıt

8. Marmara Pediatri Kongresi ’ne hekim veya firma temsilcisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Toplantı tarihinden sonra zamanında ödenmeyen veya geciktirilen tüm ödemeler için bütçelerde ve web sitesinde ilan ettiğimiz gibi %10 ekleme yapılacak ve tarafınıza yansıtılacaktır.

Kayıt ücretlerine KDV eklenecektir.

Solo Event, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

KAYIT TİPİ KAYIT ÜCRETİ
Uzman 2.500 TL
Asistan 1.500 TL
Hemşire 1.500 TL
Firma Temsilcisi 3.500 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;

 • Bilimsel aktivitelere katılım
 • Katılım sertifikası
 • 20-21 Şubat 2021 tarihlerinde sanal platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim
 • Toplantı sonrasında 3 Ay süreyle açık olacak sanal platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim
 • Dijital sertifika ( Katılımcıların toplantılara katılımları sistem tarafından ölçümlendirilmektedir. Sertifikayı hak etme oranlarını gösteren detaya kullanıcılar profilinden ulaşabileceklerdir.)
 • Konuşmacılardan izin verenlerin sunumlarını pdf olarak temin etme
8. Marmara Pediatri Kongresi

Yayın Arşivi

20 Şubat 2021, Cumartesi
Saat SALON A SALON B
09:00-10:00 AÇILIŞ
10:00-11:00 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Perran Boran, Prof Dr Figen Akalın
Addressing Inequities In Child Health And Development: Towards Social Justice
Prof. Dr. Nick Spencer

Video için tıklayınız
11:00-12:00 Çocuklarda COVID-19
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Doç. Dr. Eda Kepenekli
Çocukluk Çağında COVID-19 Hastalığı Tanısı ve Yönetimi
Doç. Dr. Ayşe Karaaslan
COVID-19'un Pediatristleri Zorlayan Yüzü; PIMS / MIS-C
Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
PIMS/ MIS-C Olgu Sunumu ve Tartışma
Uz. Dr. Zeynep Ergenç
Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Deniz Ertem – Prof. Dr. Hasan Özen
Konuşmacılar:
Çocuklarda COVID-19 Ve Gastrointestinal Sistem - Prof. Dr. Engin Tutar
Malnütrisyonda Beslenme Ve Refeeding Sendromu - Uzm. Dr. Bilge Şahin Akkelle

Video için tıklayınız
12:00-12:45 Takeda
Konuşmacı: Prof. Dr. Elif Aydıner
Moderatör: Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen
Konu: Herediter Anjiyoödemde Merak Edilenler
12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 COVID-19 Pandemisinde Astımlı Çocuk
Oturum Başkanı Prof. Dr. Figen Akalın ve Prof.Dr. Bülent Karadağ
Astım Tedavisinde Nebül Uygulamaları
Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk Çokugras
Anafilakside Otoenjektörlerin Yeri
Konuşmacı: Prof. Dr. Zeynep Tamay
14:15-15:15 Pediatrik Nefroloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Harika Alpay – Prof. Dr. İbrahim Gökçe
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nurdan Yıldız: Akut Böbrek Hasarına Yaklaşım
Uzm. Dr. Neslihan Çiçek: Covid-19 Ve Böbrek

Video için tıklayınız
Pediatrik Endokrinoloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Abdullah Bereket - Prof Dr Şükrü Hatun
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Belma Haliloğlu - COVID Döneminde Diyabet Yönetimi
Uzm. Dr. Didem Helvacıoğlu - Puberte Prekoks Ve COVID Sürecinin Etkileri
Uzm. Dr. Zehra Yavaş Abalı - COVID Döneminde Tiroid Acillerine Yaklaşım

Video için tıklayınız
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Yenidoğan
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Eren Özek – Prof. Dr. Bülent Karadağ
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ola Didrk Saugstad - Optimizing Oxygenation Of The Extremely Premature İnfant During The First Few Minutes Of Life : Start Low Or High Pediatrik Allerji – İmmünoloji
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tülay Güran- Prof. Dr. Betül Sözeri

Video için tıklayınız
16:30-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Demircioğlu - Prof. Dr. Yasemin Akın

Video için tıklayınız
Pediatrik Kardiyoloji
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu – Prof. Dr. Gülendam Koçak
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Özge Pamukçu- Kawasaki Hastalığı Ve COVID İlişkili Kawasaki Benzeri Hastalık, Ayırıcı Tanı Ve Yaklaşım
Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar- Pediatrik Kardiyolojide Olağandışı Durumlarda Geciken Tanılar Ve Ertelenen Girişimler

Video için tıklayınız
17:30-18:30 CSL Behring Uydu Sempozyumu
Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen
Konuşmacı: Prof. Dr. Safa Barış
Uydu Sempozyum Konusu: Primer İmmün Yetmezlikli Hastaya Nasıl Yaklaşalım ?

Video için tıklayınız
18:30-19:30 Sosyal Program - Duyguların Şifresi - Prof.Dr. Tunç Akkoç

Video için tıklayınız
21 Şubat 2019, Pazar
Saat SALON A SALON B
08:00-08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Prof Dr İbrahim Gökçe

Video için tıklayınız
08:30-09:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hülya Selva Bilgen - Prof. Dr. Esra Şevketoğlu

Video için tıklayınız
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Berna Şaylan Çevik - Prof. Dr. Fahri Ovalı

Video için tıklayınız
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 Sosyal Pediatri
Başkanlar: Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Prof. Dr. Emel Gür
Covid-19 Pandemisinde Okul Kapatma Uygulamaları, Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri Doç. Dr. Bahar Kural,
Anne Sütü, Emzirme Ve Covıd-19 Prof. Dr. Nalan Karabayır

Video için tıklayınız
Pediatrik Hematoloji – Onkoloji
Corona Virüs Enfeksiyonunda Gelişen Hematolojik Sorunlar
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülnur Tokuç - Prof. Dr. Ahmet Koç
Konuşmacılar:
Dr. Barış Yılmaz - Covıdli Hastalarda Görülen Hematolojik Sorunlar – Genel Bakış
Dr Öğr. Üyesi Ömer Doğru - Covıdli Hastalardaki Kanama Diatezi Ve Tromboza Tanısal Yaklaşım Ve Tedavi
Dr Öğr. Üyesi Nurşah Eker - Kliniğimizde İzlediğimiz Hematoloji Ve Onkoloji Hastalarımızda Gelişen COVID Enfeksiyonlarının Klinik Bulguları Ve Prognozları
11:00-12:00 Pediatrik Genetik
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nursel Elçioğlu - Prof. Dr. Beyhan Tüysüz
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ferda Özkınay: COVİD ve Genetik yatkınlık
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Elif Dağlı - Prof. Dr. Arif Kut
Pnömoniye Yaklaşım Prof. Dr. Zeynep Seda Uyan
Pnömonide Erken ve Uzun Dönem Komplikasyonları - Prof. Dr. Fazilet Karakoç
Pnömoni Komplikasyonlarında Cerrahi Yaklaşım - Prof. Dr. Gürsu Kıyan

Video için tıklayınız
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Gizli Oturum :Avexix Spinal Musküler Atrofi
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Dilşad Türkdoğan - Prof. Dr. Bülent Karadağ
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Olcay Ünver, Doç. Dr. Yasemin Gökdemir

Video için tıklayınız
13:30-14:30 Olağanüstü Durumlarda Çocuklarda Alerjik Hastalıklara Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen - Prof. Dr. Safa Barış
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ayşe Deniz Yücelten - Dermatolog Gözüyle Atopik Dermatit Yönetimi
Uzm. Dr. Sevgi Bilgiç Eltan - Besin Alerjilerinin Yönetiminde Yaşanan Güçlükleri Çözelim
Pediatrik Nöroloji
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan – Doç. Dr. Olcay Ünver
Konuşmacılar:
Uzm. Dr. Gülten Öztürk - Kas Yıkımı İle Giden Hastalıklar, Ayırıcı Tanı Ve Yaklaşım: Nörolojik Hastalıklar
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Hişmi - Kas Yıkımı İle Giden Hastalıklar, Ayırıcı Tanı Ve Yaklaşım: Metabolik Hastalıklar

Video için tıklayınız
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülden Gökçay - Doç. Dr. Burcu Öztürk Hişmi
Konuşmacılar:
Glycogen Metabolism And Glycogen Storage Disorders.
Doç. Dr. Areeg El-Gharbawy, Duke University School Of Medicine
Glikojen Depo Hastalıklarında Türkiye Tecrübesi -Covıd-19 Pandemisi Öğretileriyle.
Doç. Dr. Deniz Kör
Glikojen Depo Hastalıklarında Diyet Tedavileri.
Uz. Dyt. Burcu Kumru
Çocuk Yoğun Bakımında Pandemi
Başkanlar :
Prof. Dr. Başak Akyıldız – Doç. Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Osman Yeşilbaş- Aydınlanma Devrinde Pediatrik COVID Ve Tedavi Yaklaşımları
Ne “İn”? Ne “Out”?
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yetimakman- Çocuk, COVID Ve Akciğer Tomografisi; Getirisi Ve Götürüsüyle
Uzm. Dr. Feyza İnceköy Girgin- 2020 Resüssitasyon Güncellemesi Ve Pandemiye Özgü Öneriler

Video için tıklayınız
16:30-17:30 COVID-19’da Çözüm Çabaları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Elif Aydıner – Doç. Dr. Ela Eralp
COVID-19 aşılarında güncel durum Prof. Dr. Murat Akova
COVID-19’da Mezenkimal Kök Hücre Tedavileri - Prof. Dr. Tunç Akkoçr. Tunç Akkoç
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Doç Dr. Aslı Memişoğlu - Prof. Dr. Şirin Güven

Video için tıklayınız
17:30-18:30 KAPANIŞ
8. Marmara Pediatri Kongresi

Bildiri Gönderimi

Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız

Bildiri Teslim Bilgileri

 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 24 Ocak 2021 Pazar, saat 23:59’dur.
 • Sunum Dili Türkçe’dir.
 • Bildiriniz özgün olmalıdır.
 • Bildiriniz 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildirilerde tablo/grafik/poster bulunmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Sadece sözlü olacak sunulmak üzere bildiri kabulü yapılacaktır.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sunum Hazırlama

 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
  1.       - E-posta adresi
         - Adres bilgileri
         - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
  1.       - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
         - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
         - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
 • Bildiri başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
 • Bildiriniz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır.

Not: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)

        * Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.
        * İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.

Açıklama: Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir.